Lapsus calami

Lapsus vitae, cigare i ljubav prema starim gradovima

22.02.2021.

.

Vrijeme mira, ljepote, spokoja, prošlo. I to prebrzo.