Lapsus calami

Lapsus vitae, cigare i ljubav prema starim gradovima

04.04.2021.

O kineskim respiratorima i dinastiji

Za nekog ko Boga uvijek nosa po ustima, količina hrabrosti kod dotičnih mi je fascinantna.

"Ako neko ubije nekoga koji nije ubio nikoga, ili onoga koji na Zemlji nered ne čini – kao da je sve ljude poubijao; a ako neko bude uzrok da se nečiji život sačuva, - kao da je svim ljudima život sačuvao.." (5:32)
"I tako mi Gospodara tvoga, njih ćemo sve na odgovornost pozvati za ono što su radili."(15:92,93)

Samo bih da vidim malo pravde i na ovom svijetu. Da odgovaraju za svačiju mater, oca, sestru, brata, nanu, djeda, prijatelja. Za svaku suzu. Za svaki limeni sanduk. Za svaki život.