Lapsus calami

Lapsus vitae, cigare i ljubav prema starim gradovima

29.04.2021.

Evo me k'o tram